15-lecie

XV-Lecie Stowarzyszenia

15 lat Zamojskich Amazonek

Oaza kobiet, czyli 15- lecie Zamojskich Amazonek

Zgodnie z mitologią grecką „Amazonka” to kobieta dzielna, aktywna, sprawna i waleczna, której dla wygody trzymania łuku odejmowano pierś. Współczesna „Amazonka” to też kobieta dzielna, walcząca o swoje życie, dla ratowania którego odjęto jej pierś. Po długotrwałym i wyczerpującym leczeniu to kobieta aktywna i radosna, dzielna i sprawna, bowiem w Klubie nabiera sprawności i pewności siebie.

Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi „Zamojskie Amazonki” powstało 17 czerwca 1997 r. z inicjatywy 27 kobiet przy wsparciu pani Danuty Kawałko i pani Grażyny Ciastoch. Osobowość prawną uzyskało 1 września1997 r. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Zamościu przy ulicy Kolegiackiej16. Aktualnie zrzesza 156 osób, w tym 1 mężczyzna. Ponad 5 lat temu z naszego grona odeszły Hrubieszowianki, które założyły swój Klub, a rok temu Tomaszowianki powołały swoje Stowarzyszenie – my – jako dobra matka utrzymujemy z nimi dobre, życzliwe relacje.       

Dziś „Amazonki” to grupa elitarna, która przez lata swojej systematycznej pracy na rzecz chorych wypracowała profesjonalizm i skuteczność działania, pięknie wpisana w panoramę naszego miasta. Działanie nasze obejmuje dwa bloki: to co robimy dla siebie jako organizacja samopomocowa oraz to co robimy dla innych, szczególnie w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki, bowiem „POMAGAJĄC  INNYM  POMAGAMY SOBIE”.

„Życie jest walką, z której nie możemy się wycofać, ale musimy odnieść zwycięstwo”. Słowa Ojca Pio są drogowskazem pracy naszych Ochotniczek. Są to wolontariuszki po przebytej chorobie, odpowiednio do swojej funkcji przygotowane według międzynarodowego programu „Reach to Recovery”. Pomoc Ochotniczki to pomoc świadczona w sposób najlepszy, jaki w danym momencie jest potrzebny, potrafią rozwiać wszelkie obawy i lęki. Potrafią przywrócić wiarę w siebie, odwrócić myśli pacjentki od choroby, pomogą pokonać strach, a tym samym odradzają w sercu każdego z nas pozytywne patrzenie na życie. Wiara w siebie to najpiękniejszy dyplom, jaki możemy sobie podarować.

Dobre samopoczucie pacjentki oraz bardzo ważny element rehabilitacji o dużym znaczeniu zdrowotnym to dobrze, fachowo dobrana proteza piersi i odpowiednia bielizna specjalistyczna. W naszym Klubie dyskretnie, w intymnej atmosferze każda z Pań jest obsługiwana przez koleżankę, która prowadzi punkt zaopatrzenia ortopedycznego i która rozumie przeżycia i związane z tym zachowanie. Dzięki firmom AMOENA i Silima organizowałyśmy pokazy protez, bielizny i strojów kąpielowych, a nasze Amazonki chociaż raz poczuły się jak prawdziwe modelki na wybiegu. 

Rehabilitacja psychofizyczna to integralna część postępowania w leczeniu raka. Z jednej strony ma na celu zmniejszenie zmian fizycznych związanych z operacją chirurgiczną piersi i węzłów chłonnych z drugiej zaś strony wyeliminowanie lęków i stresów psychicznych wywołanych diagnozą i trudnym leczeniem.

Nowa współczesna rehabilitacja w naszym Klubie obejmuje różne formy terapii, wnoszące sprawność ruchową, radość i zadowolenie. Stowarzyszenie zatrudnia specjalistów w zakresie rehabilitacji fizycznej, którzy prowadzą zajęcia z hydroterapii, ćwiczenia grupowe, kompresję, masaż limfatyczny i pneumatyczny, kinesjotaping i kompresjoterapię.

Prof. Dega powiada, że „Ruch jako lek nie ma substancji ani opakowania. Przekazanie go choremu wraz z osobowością i sercem czyni ten lek niezastąpionym.”         

Rak to choroba, która nadal budzi ogromny strach, lęk i rozpacz. Silny stres jaki odczuwamy – to potężny uraz psychiczny. Wtedy bardzo ważna jest nasza psychika, jej wsparcie w procesie zdrowienia. W obliczu choroby nie można być samotnym, trzeba otworzyć się na rodzinę, przyjaciół. Pozwolić, aby pomagał nam psycholog.

Nasze Stowarzyszenie zapewnia kobietom profesjonalną pomoc psychologiczną – zatrudniając psychologów, którzy pracując różnymi metodami potrafią dać wiarę w siebie, wykorzenić złe emocje, pokonać strach, być szczęśliwym i dawać szczęście innym mimo choroby.    

Tak, życie jest jak róża i cierń…. Próbujemy omijać cierń i patrzeć na piękno róży, a zasobów optymizmu ciągle szukamy na nowo, toteż wprowadziłyśmy nowe formy terapii:

Artterapia – która pomaga nam zrozumieć i przećwiczyć spojrzenie w siebie, pobudzić wrodzone predyspozycje twórcze, wyrazić odczucia pozytywne i negatywne, a jakie piękne powstają dzieła sztuki – sama radość.

Choreoterapia – dzięki której potrafimy lepiej poznać siebie, zwiększyć świadomość swojego ciała, zmienić swoje samopoczucie, zaakceptować i aktywnie kreować siebie oraz zmieniać relacje międzyludzkie.

Patchworki i decoupage – to specjalna forma terapii dla grupy Amazonek, na której powstają unikatowe wyroby, wykonane z pasją i sercem. Sprzedawane na Jarmarku Hetmańskim zdobią niejedno mieszkanie.  

Integracja – jest naszą siłą napędową, którą traktujemy jako formę grupowej rehabilitacji psychofizycznej. Ze spotkań integracyjnych tych na poważnie – Msza Św. Agaty, pielgrzymka do Częstochowy, spotkania opłatkowe i tych na wesoło – kuligi, piknik w Kaczórkach, pieczony ziemniak, Andrzejki i Mikołajki, gadu-gadu staramy się czerpać dużo radości i chęci do dalszej pracy.

            Klub to również prężna siła organizująca cykliczne imprezy otwarte:

  • Piknik Różowej Wstążki / organizowany 4-krotnie/
  • Marsz Życia i Nadziei / organizowany 5-krotnie/
  • Spektakl „Lewa wspomnienie prawej” wg książki Krystyny Kofty
  • Różowa Rewolucja – więcej wiedzy, więcej zdrowia, więcej życia”

        Spontanicznie, bez zahamowań informujemy o przyczynach choroby, o świadomym prowadzeniu badań profilaktycznych, tworzymy klimat społeczny sprzyjający podejmowaniu działań na rzecz pacjentów onkologicznych. Publiczne ujawnienie, że było czy jest się chorym na raka jest wielką wartością likwidującą piętno choroby, jest wskazówką jak ważna jest wiedza i profilaktyka.

          W celu popularyzacji wiedzy wydałyśmy poradnik „Z onkologiem przez leczenie”, w którym lekarz onkolog Teresa Sosnowska odpowiada na pytania dotyczące profilaktyki, wykrywania i leczenia raka oraz „Poradnik Ku Sprawności”, w którym mgr Piotr Żerebiec  krok po kroku uczy jak tę sprawność odzyskać. Trzecia edycja poradnika „Więcej wiem, lepiej żyję” to zbiór tych informacji i dla chorych i dla zdrowych. Wydana ulotka „Odetchnij zdrową piersią” jest swoistym vademecum profilaktyki. Uważamy, że  inwestycja w wiedzę zawsze przynosi największe odsetki. 

Nie  ma szczepionki na raka, a jedynym lekarstwem jest edukacja i profilaktyka. Od 2000 roku Stowarzyszenie realizuje programy edukacyjne kształtujące zachowania prozdrowotne dotyczące wczesnego wykrywania raka piersi. Docieramy do szerokiego kręgu kobiet w różnym wieku, różnych środowisk, ucząc dbałości o własne zdrowie i kształtując postawę rozumnej czujności w sprawach zdrowia jako wartości nadrzędnej w życiu każdego człowieka.

Dzięki wsparciu ZZZ w początkowym okresie z badań palpacyjnych skorzystało ponad 6000 kobiet, a 1700 kobietom wykonano nieodpłatnie mammografię. Nie było to działanie jednorazowe, w dalszym ciągu zarażamy kobiety troską o zdrowie, organizując bezpłatne dla kobiet akcje – Twoje pierwsze USG 35+ i 40+ z których skorzystało 100 młodych kobiet, natomiast w akcji Twoja pierwsza mammografia 35+ wykonano 35 badań. Dziś już wiemy, że w wyniku tych badań udało nam się uratować niejedno życie, co jest niewątpliwie naszym sukcesem, co również świadczy o potrzebie badań profilaktycznych.

Na  spotkaniach z młodzieżą zamojskich szkół ponadgimnazjalnych spontanicznie, bez zahamowań informujemy o chorobie, o zasadach profilaktyki  ponieważ młodość nie jest lekarstwem na wszystko. Zaowocowało to akcją młodzieży „Mam haka na raka”.

Współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami z dziedziny onkologii i rehabilitacji. Dbamy o pozyskiwanie najnowszej wiedzy z dziedziny diagnostyki, metod leczenia i terapii celowanych. Wykładowcami są uznane autorytety  z dziedziny onkologii min. prof. Cezary Szczylik, dr Maria Górnaś, dr Anna Niwińska. Od początku naszej działalności jest razem z nami dr Teresa Sosnowska. Z całym zespołem Oddz. Onkologii służy nam swoją wiedzą i doświadczeniem – taki nasz Breast Friends. 

Od dwu lat w naszym papieskim Szpitalu kobiety Zamojszczyzny mają możliwość leczenia chirurgicznego raka piersi. Aby był to zabieg na najwyższym poziomie potrzebna była Sonda śródoperacyjna Gamma, która stanowi cenną pomoc dla lekarza i pozwala zmniejszyć cierpienie i rozmiary kalectwa wielu operowanych kobiet. Szpital nie miał funduszy na jej zakup, fundusze zdobyły Amazonki. Dzięki pomocy sponsorów i darczyńców, ludzi wspaniałego serca mogłyśmy zakupić Sondę, a zrobiłyśmy to w służbie dla zdrowia Kobiet. 

Działania edukacyjne prowadzimy w ramach projektów grantowych i sponsorowanych min: „Rak – pokonać strach”, „Zdążyć przed rakiem”, „Więcej wiedzy, więcej zdrowia, więcej życia”, „O raku bez tabu”, „Więcej wiem, lepiej żyję” oraz „Rak to wielka sztuka żyć od nowa” – za realizację ciekawych rozwiązań tego projektu Niezależna Kapituła Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych przyznała nam w konkursie na najlepszą inicjatywę roku 2008 w powiecie zamojskim wysokie I miejsce z  nagrodą główną – komputerem.

Od 2000 roku współpracujemy z Amazonkami niemieckimi z partnerskiego miasta Schwabisch Hall, wymiana wspólnych problemów w zakresie leczenia i rehabilitacji to cenne doświadczenie, które przenosimy do swojej działalności.

W 2002 roku rozpoczęłyśmy współpracę z Amazonkami ze Lwowa a rok później z Amazonkami Zakarpacka z Użgorodu. Wspólnie w ramach projektów min. „Różowa Rewolucja – aktywność kobiet szansą na zdrowie”  profesjonalnie przeszkolono 10 rehabilitantów  i 20 wolontariuszek z Ukrainy. W 2007 r. na zaproszenie Ukraińskiej Fundacji Zdrowia Kobiet uczestniczyłyśmy w konferencji Amazonek w Kijowie. Wspólne poszukiwanie rozwiązań, uczenie się od siebie nawzajem daje wymierne korzyści. Łącząca nas przyjaźń trwa do dziś.

Bo to życie zachodu jest warte – toteż wspólnie z PKPS w Tomaszowie Lub. dla zamojskiej publiczności zorganizowaliśmy koncerty charytatywne: Maryli Rodowicz oraz zespołu Zakopower, z których część dochodu przeznaczono na naszą działalność. Były to niesamowite i niezapomniane wrażenia muzyczne dla publiczności. A my tak łatwopalni, w dzikie wino zaplątani, boso ale w ostrogach możemy dalej iść Marszem Życia i Nadziei.

Nasze działania możliwe są dzięki zrozumieniu i wsparciu wielu sponsorów, darczyńców i przyjaciół, przed którymi chylimy czoła.

Przyjęty w 2000 r. przez Zamojskie Zakłady Zbożowe sponsoring pozwolił na dynamiczny rozwój naszego Stowarzyszenia, wzmocnił jego organizacyjny potencjał. I choć dziś ma mały wymiar, ale jest – to produkt sponsora Mąka Zamojska opatrzony naszym logo i różową wstążeczką jest nadal znakiem jej najlepszej jakości.

Łączy nas trudna walka z chorobą i chęć pomocy innym. Paradoksalnie dzięki chorobie można wiele zyskać – daje nam siłę, dobroć innych i przyjaźń. Dzięki współpracy z Państwem – naszymi darczyńcami i sponsorami, zaufaniu i serdeczności, jaką nas Państwo darzycie, dzięki pomocnej dłoni mogłyśmy dokonać tak wiele. Niech naszym podziękowaniem będą słowa z „Prostej Historii” Davida Lyncha:

„Kiedy trzymamy się za ręce, jesteśmy silni. Kiedy jesteśmy z ludźmi nie można nas złamać.”

A dla Ciebie Przyjaciółko Amazonko – moja specjalna dedykacja :

Wspomnij te ciemne chwile, które Twe ciało raniły,
Pamiętaj i łzy wylane – bo one Cię umocniły.
 
Diagnoza była złowieszcza: los smutny, niewiadomy,
A Ty stanęłaś do walki, pokonałaś strach ogromny!
 
Tak trudno walczyć z cierpieniem: być razem to pomaga!
Do walki z rakiem piersi potrzebna siła, odwaga.
 
Po nocach nieprzespanych – dostałaś szansę nową:
Jesteś dziś doświadczoną – kobietą wartościową.
 
Ty przeszłaś drogę krzyżową, więc umiesz to docenić:
Wolontariat na rzecz wspólnoty, na lepsze życie odmieni.
 
To Ty, Zamojska Amazonka – Twój symbol wstążka różowa,
Od lat piętnastu na straży, do pomocy – gotowa!   
                      

Opracowała: wrzesień 2012 Jadwiga Dubas

Możliwość komentowania została wyłączona.