2020 R

UMOWY REALIZOWANE – 2020 R.

1/ Umowa NR 4/2020 O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW  P F R O N  na realizację zadania z zakresu sportu, kultury  , rekreacji i turystyki  osób niepełnosprawnych zawarta 24.07.2020 roku między Miastem Zamość a Stowarzyszeniem Kobiet Po Le3czeniu Raka Piersi „Amazonki” w Zamościu , której przedmiotem jest :  Dofinansowanie ze środków P F R O N realizację zadania pod nazwą „ Region Świętokrzyski – poznają  Zamojskie Amazonki” realizowanego w dniach 01.-03. IX.2020 roku w wysokości 4.000,00 złotych .

2/ Umowa Nr 3/2020/Imp. O dofinansowanie ze środków przeznaczonych na realizację zadania z zakresu sportu, kultury  , rekreacji i turystyki  osób niepełnosprawnych zawarta 04.08.2020 roku pomiędzy:- Starostą Zamojskim – zwanym dalej „ Starostą

A Stowarzyszeniem Kobiet Po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki” w Zamościu zwanej dalej„ Wnioskodawcą „ . Przedmiotem umowy jest dofinansowanie imprezy kulturalnej pn „ Region Świętokrzyski-poznają Zamojskie Amazonki” dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu zamojskiego w wysokości 3.500,00 złotych realizowanego w dniach 01-03.09.2020 roku.

3/ Umowa Nr 270/2020 na Realizację zadania z zakresu Zdrowia Publicznego zawarta 12.03.2020 r w Zamościu między:- Miastem Zamość – zwanym „ Zleceniodawcą”  a- Stowarzyszeniem Kobiet Po Leczeniu Raka Piersi „ Amazonki” w Zamościu – zwanym „ zleceniobiorcą” na realizację zadania pt „ Możesz to zrobić Dla zdrowia” .Na finansowanie zadania zleceniodawca przyznał kwotę 7.000,00 złotych.

4/ Umowa na Realizację zadania  z zakresu Zdrowia Publicznego zawarta 14.02.2020 w Zamościu między :

– Gminą Zamość w Zamościu zwaną „ Zleceniodawcą „- a  Stowarzyszeniem Kobiet Po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki” w Zamościu zwanej dalej„ Wnioskodawcą „ na finansowanie zadania  pn:  „ Możesz to zrobić Dla zdrowia” .Na finansowanie zadania zleceniodawca przyznał kwotę  6.000,00 złotych.

Możliwość komentowania została wyłączona.