Kalendarium

Kalendarium Stowarzyszenia Amazonek

Kalendarium Zamojskich Amazonek 

15. 04. 2013 r. – Walne zebranie Zarząd:

 1. Prezes – Jolanta Sprawka
 2. Wiceprezes – Urszula Kuropatnicka
 3. Wiceprezes – Krystyna Mańko
 4. Sekretarz – Teresa Michalec
 5. Skarbnik – Irena Król
 6. Członek – Anna Szarafin
 7. Członek – Maria Lalik
 8. Członek – Teresa Zwolan

17. 05. 2010 r. – Walne zebranie Zarząd:

 1. Prezes – Jolanta Sprawka
 2. Wiceprezes – Dorota Nowosad
 3. Wiceprezes – Jadwiga Dubas
 4. Sekretarz – Urszula Kuropatnicka
 5. Skarbnik – Irena Król
 6. Członek – Lucja Fedczyna
 7. Członek – Maria Lalik

15. 06. 2007 r. – Walne zebranie Zarząd:

 1. Prezes – Jolanta Sprawka
 2. Wiceprezes – Dorota Nowosad
 3. Wiceprezes – Bogusława Sternik
 4. Sekretarz – Jadwiga Dubas
 5. Skarbnik – Irena Król
 6. Członek – Anna Czerw
 7. Członek – Maria Lalik

21. 06. 2004 r. – Walne zebranie Zarząd:

 1. Prezes – Jolanta Sprawka
 2. Wiceprezes – Dorota Nowosad
 3. Wiceprezes – Elżbieta Pezacka
 4. Sekretarz – Maria Lalik
 5. Skarbnik – Irena Król

Kolegium doradcze pozastatutowe:

 1. Anna Czerw
 2. Krystyna Bartyka
 3. Jadwiga Dubas
 4. Maria Paluch
 5. Barbara Tomczuk 

17. 05. 2001 r. – Walne zebranie Zarząd:

 1. Prezes – Dorota Nowosad
 2. Wiceprezes – Elżbieta Pezacka
 3. Sekretarz – Danuta Karolko
 4. Skarbnik – Irena Król

Kolegium doradcze pozastatutowe:

 1. Teresa Lechowicz
 2. Maria Paluch
 3. Jadwiga Dubas
 4. Joanna Głąb
 5. Anna Cieklińska 

05. 02. 1998 r. – Walne zebranie Zarząd:

 1. Prezes – Dorota Nowosad
 2. Wiceprezes – Elżbieta Pezacka
 3. Sekretarz – Danuta Łykowska
 4. Skarbnik – Irena Król
 5. Członek  – Lucyna Rachwał

01. 09. 1997 r. – Wpis do Rejestru Stowarzyszeń Stowarzyszenie Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKI w Zamościu uzyskuje osobowość prawną:

 1. Prezes – Dorota Nowosad
 2. Wiceprezes – Elżbieta Pezacka
 3. Sekretarz – Danuta Łykowska
 4. Skarbnik – Irena Król
 5. Członek  – Lucyna Rachwał

17. 06. 1997 r. – Zebranie Założycielskie Klubu AmazonekKomitet Założycielski:

 1. Danuta Kawałko
 2. Grażyna Ciastach
 3. Dorota Nowosad
 4. Danuta Łykowska
 5. Lucyna Rachwał
 6. Irena Król

Możliwość komentowania została wyłączona.