Statut

Statut Stowarzyszenia

STATUT

STOWARZYSZENIA KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI ÔÇ×AMAZONKIÔÇŁ W ZAMO┼ÜCIU

(tekst jednolity)

Rozdział I.

Postanowienia og├│lne

┬ž 1

Stowarzyszenie nosi nazw─Ö: Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi w Zamo┼Ťciu, zwane w dalszej cz─Ö┼Ťci Stowarzyszeniem.Stowarzyszenie mo┼╝e u┼╝ywa─ç skr├│conej nazwy: ÔÇ×Zamojskie AmazonkiÔÇŁ.

┬ž 2

1.      Stowarzyszenie dzia┼éa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ÔÇô Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393), z uwzgl─Ödnieniem zmian wprowadzonych ustaw─ů z dnia 25 wrze┼Ťnia 2015 r. o zmianie ustawy ÔÇô Prawo o stowarzyszeniach oraz niekt├│rych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923) 

2.      Stowarzyszenie powo┼éuje si─Ö na czas nieokre┼Ťlony.

┬ž 3

1.      Terenem dzia┼éania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej , powiat grodzki zamojski oraz powiaty ziemskie: bi┼égorajski, hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski i zamojski.

2.      Dla w┼éa┼Ťciwego realizowania swoich cel├│w Stowarzyszenie mo┼╝e prowadzi─ç dzia┼éalno┼Ť─ç poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3.      Siedzib─ů w┼éadz Stowarzyszenia jest miasto Zamo┼Ť─ç.

┬ž 4.

Stowarzyszenie mo┼╝e u┼╝ywa─ç piecz─Öci i oznak zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi w tym zakresie przepisami.

┬ž 5.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych

┬ž 6.

Stowarzyszenie opiera dzia┼éalno┼Ť─ç na pracy spo┼éecznej swoich cz┼éonk├│w. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie mo┼╝e zatrudnia─ç pracownik├│w, w tym swoich cz┼éonk├│w.
Zarz─ůd Stowarzyszenia mo┼╝e pobiera─ç wynagrodzenie z tytu┼éu pe┼énionych obowi─ůzk├│w.
W umowach mi─Ödzy stowarzyszeniem a cz┼éonkiem zarz─ůdu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje cz┼éonek organu kontroli wewn─Ötrznej wskazany w uchwale walnego zgromadzenia cz┼éonk├│w.
 

Rozdział II.

Cele i sposoby ich realizacji.                                                  

 ┬ž 7                                            

Celem Stowarzyszenia jest:

1.      niesienie pomocy psychicznej osobom zar├│wno przed jak i po operacjach onkologicznych,

2.      informowanie na temat post─Öpowania rehabilitacyjnego po zabiegu,

3.      podnoszenie sprawno┼Ťci fizycznej kobiet po operacji,

4.      wymiana do┼Ťwiadcze┼ä mi─Ödzy kobietami,

5.      informowanie opinii publicznej o problemach walki o jako┼Ť─ç ┼╝ycia kobiet po mastektomii oraz

6.      tworzenie klimatu spo┼éecznego sprzyjaj─ůcego podejmowaniu dzia┼éa┼ä na ich rzecz,

7.      u┼éatwianie kobietom dost─Öpu do prawid┼éowego oprotezowania i zaopatrzenia w specjalistyczne

8.      gorsety przez organizowanie i prowadzenie punkt├│w sprzeda┼╝y protez, peruk, gorset├│w oraz specjalnej odzie┼╝y i bielizny dla kobiet po mastektomii,

9.      promocja zdrowia,

10.  upowszechnianie i promocja praw kobiet,

11.  dzia┼éalno┼Ť─ç wspomagaj─ůca rozw├│j wsp├│lnot i spo┼éeczno┼Ťci lokalnych,

12.  edukacja zdrowotna,

13.  upowszechnianie kultury, kultury fizycznej , sportu i turystyki , turystyki kwalifikowanej,

14.  zawieranie porozumie┼ä o wsp├│lnej promocji z innymi organizacjami i podmiotami krajowymi i zagranicznymi

15.  opracowywanie wniosk├│w do fundacji i organizacji wspieraj─ůcych finansowo realizacj─Ö cel├│w statutowych Stowarzyszenia

16.  promocja i organizacja wolontariatu,

17.  dzia┼éania na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet,

18.  prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci edukacyjnej, szkoleniowej ,wydawniczej oraz w┼éasnej strony

internetowej.

 

┬ž 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1.      Odwiedzanie poradni onkologicznych przez ochotniczki rekrutuj─ůce si─Ö spo┼Ťr├│d cz┼éonki┼ä Stowarzyszenia,

2.      Nawi─ůzywanie kontakt├│w z pacjentkami zar├│wno przed jak i po operacji,

3.      Organizowanie dla cz┼éonk├│w rehabilitacji psychofizycznej i ─çwicze┼ä og├│lno kondycyjnych,

4.      Zak┼éadanie i prowadzenie o┼Ťrodk├│w terapeutyczno ÔÇô rehabilitacyjnych dla os├│b po leczeniu onkologicznym

5.       Finansowe wspomaganie zamojskiego oddzia┼éu onkologicznego,

6.      Organizowanie spotka┼ä towarzyskich cz┼éonk├│w Stowarzyszenia,

7.      Organizowanie imprez promuj─ůcych nasze dziedzictwo regionalne tj: kulturalnych rozrywkowych, sportowych i turystycznych

8.      Uczestnictwo w imprezach o podobnych dzia┼éaniach organizowanych   przez profesjonalist├│w  i wsp├│┼épracuj─ůce organizacje,

9.      Wsp├│┼éprac─Ö z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami

10.   Przygotowanie stoisk promocyjnych w kraju i za granic─ů podczas wybranych imprez promocyjnych organizowanych przez miasto i inne podmioty turystyczne i stowarzyszenia,

11.  Doskonalenie spo┼éecznej kadry stowarzyszenia

 

┬ž 9

1.      Stowarzyszenie mo┼╝e prowadzi─ç odp┼éatn─ů dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego w zakresie us┼éug  rehabilitacyjnych, szkole┼ä, wydawnictw, handlu  i us┼éug w oprotezowaniu.

2.      Przych├│d z dzia┼éalno┼Ťci odp┼éatnej po┼╝ytku publicznego s┼éu┼╝y wy┼é─ůcznie prowadzeniu dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego.

┬ž 10

Stowarzyszenie mo┼╝e prowadzi─ç nast─Öpuj─ůc─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů wy┼é─ůcznie jako dodatkow─ů w stosunku do dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego , z kt├│rej doch├│d przeznaczony jest na  realizacj─Ö cel├│w statutowych Stowarzyszenia w zakresie :

 

a/ pozosta┼éej dzia┼éalno┼Ťci  turystycznej 63.30.D PKD:

b/ dzia┼éalno┼Ť─ç zwi─ůzan─ů z  organizowaniem targ├│w i wystaw 74.84.A PKD:

c/ pozosta┼éej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej ze sportem 92.62.Z PKD:

d/ pozosta┼éej dzia┼éalno┼Ťci rekreacyjnej, gdzie indziej nie sklasyfikowany 92.72 Z PKD.

Rozdział III

Cz┼éonkowie, ich prawa i obowi─ůzki

┬ž 11

Cz┼éonkowie dziel─ů si─Ö na:

a)  zwyczajnych,

b)  wspieraj─ůcych,

c)  honorowych

┬ž 12

Cz┼éonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mo┼╝e by─ç ka┼╝da pe┼énoletnia osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, kt├│ra  z┼éo┼╝y┼éa wype┼énion─ů deklaracj─Ö cz┼éonkowsk─ů i zosta┼éa przyj─Öta

┬ž 13

Za┼éo┼╝yciele Stowarzyszenia, kt├│rzy podpisali deklaracj─Ö, wp┼éacili wpisowe i sk┼éadk─Ö staj─ů si─Ö cz┼éonkami z chwil─ů zarejestrowania.

┬ž 14

Członek zwyczajny ma prawo:

1)  wybiera─ç i by─ç wybieranym do w┼éadze Stowarzyszenia,

2)  uczestniczy─ç z g┼éosem stanowi─ůcym w Walnym Zebraniu Cz┼éonk├│w,

3)  zg┼éasza─ç wnioski i postulaty dotycz─ůce dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia,

4)  korzysta─ç z pomocy Stowarzyszenia.

5.  uczestniczy─ç w szkoleniach ,odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych   przez Stowarzyszenie

6.  korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Stowarzyszenia

7. skre┼Ťlony

┬ž 15

Do obowi─ůzk├│w cz┼éonka zwyczajnego nale┼╝y:

1)  przestrzeganie postanowie┼ä Statutu, regulamin├│w i uchwa┼é w┼éadz Stowarzyszenia,

2)  czynne uczestnictwo w realizacji cel├│w statutowych Stowarzyszenia,

3)  regularne op┼éacanie sk┼éadek cz┼éonkowskich,

4)  zawiadamianie o zmianie danych zawartych w deklaracji.

5) dbania o dobre imi─Ö Stowarzyszenia

┬ž 16

Cz┼éonkiem wspieraj─ůcym Stowarzyszenia mo┼╝e by─ç osoba fizyczna , niezale┼╝nie od miejsca zamieszkania i osoba prawna, niezale┼╝nie od siedziby , kt├│ra popiera dzia┼éalno┼Ť─ç Stowarzyszenia, i deklaruje coroczne wsparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia . Przyjmowanie, skre┼Ťlenie z listy cz┼éonk├│w wspieraj─ůcych nast─Öpuje na podstawie uchwa┼éy Zarz─ůdu Stowarzyszenia.

┬ž 17

Cz┼éonek wspieraj─ůcy ma prawo:

1.      zg┼éasza─ç wnioski i postulaty dotycz─ůce dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia,

2.      korzysta─ç z pomocy Stowarzyszenia,

3.      uczestniczy─ç w Walnym Zebraniu z g┼éosem doradczym.

4.      uczestniczy─ç w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

5.      korzystanie z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Stowarzyszenia

┬ž 18

Do obowi─ůzk├│w cz┼éonka wspieraj─ůcego nale┼╝y:

1)  przestrzeganie postanowie┼ä Statutu, regulaminu i uchwa┼é w┼éadz,

2)  czynne uczestnictwo w realizacji cel├│w statutowych Stowarzyszenia,

3)  ┼Ťwiadczenie zadeklarowanej pomocy.

4)  aktywnego popierania dzia┼éalno┼Ťci Statutowej Stowarzyszenia

5)  wspierania maj─ůtkowego Stowarzyszenia

                                                                    ┬ž19

1.      Cz┼éonkiem honorowym Stowarzyszenia mo┼╝e zosta─ç osoba fizyczna lub prawna szczeg├│lnie zas┼éu┼╝ona przy realizacji cel├│w statutowych Stowarzyszenia.

2.      Cz┼éonkostwo honorowe nadaje Uchwa┼éa Walnego Zebranie na wniosek Zarz─ůdu Stowarzyszenia.

3.      Cz┼éonek honorowy posiada wszelkie prawa cz┼éonka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowi─ůzku p┼éacenia sk┼éadek cz┼éonkowskich.

┬ž 20

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)  dobrowolnego wyst─ůpienia zg┼éoszonego na pi┼Ťmie do Zarz─ůdu,

2)  ┼Ťmierci cz┼éonka,

3)   nie op┼éacania sk┼éadek cz┼éonkostwa przez okres 12-m-cy

3)  utraty osobowo┼Ťci prawnej przez cz┼éonka wspieraj─ůcego, b─Öd─ůcego osob─ů prawn─ů.

┬ž 21

Skre┼Ťlony

Rozdział IV.

Władze Stowarzyszenia.

┬ž 22

1. W┼éadzami Stowarzyszenia s─ů:

– Walne Zebranie Cz┼éonk├│w

– Zarz─ůd

– organ kontroli wewn─Ötrznej ÔÇô Komisja Rewizyjna.

2.  Kadencja w┼éadz trwa 3 lata, a ich wyb├│r odbywa si─Ö w g┼éosowaniu tajnym lub jawnym, w zale┼╝no┼Ťci od uchwa┼éy Walnego Zebrania Cz┼éonk├│w w tym przedmiocie.

3. Uchwa┼éy w┼éadz zapadaj─ů zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w przy obecno┼Ťci co najmniej po┼éowy cz┼éonk├│w uprawnionych do g┼éosowania.

4. W przypadku ust─ůpienia w czasie trwania kadencji cz┼éonk├│w Zarz─ůdu lub Komisji Rewizyjnej, w┼éadzom tym przys┼éuguje prawo kooptacji, z tym ┼╝e liczba os├│b dokooptowanych nie mo┼╝e przekroczy─ç 1/3 liczby os├│b pochodz─ůcych z wyboru

 

┬ž 23

1.Najwy┼╝sz─ů w┼éadz─ů Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Cz┼éonk├│w.

2. Walne Zebrania Stowarzyszenia mog─ů by─ç zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie Stowarzyszenia jest wa┼╝ne, gdy w pierwszym terminie uczestniczy w nim, co najmniej po┼éowa cz┼éonk├│w zwyczajnych. W drugim terminie wym├│g ten nie obowi─ůzuje. Drugi termin Walnego Zebrania Stowarzyszenia wyznacza si─Ö po up┼éywie 30 minut po pierwszym terminie

3. Walne Zebranie Cz┼éonk├│w zwo┼éuje Zarz─ůd raz w roku, jako sprawozdawcze i co trzy lata, jako sprawozdawczo ÔÇô wyborcze, zawiadamiaj─ůc cz┼éonk├│w pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porz─ůdku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie tak┼╝e zwo┼éuje Zarz─ůd na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 3 cz┼éonk├│w, w terminie 3 tygodni od z┼éo┼╝enia wniosku i obraduje nad sprawami , do kt├│rych zosta┼éo zwo┼éane,

5. Termin, miejsce i porz─ůdek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia ustala Zarz─ůd i zawiadamia o tym cz┼éonk├│w Stowarzyszenia listownie lub mailowo nie p├│┼║niej ni┼╝ na dwa tygodnie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia,

┬ž 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)      uchwalanie g┼é├│wnych kierunk├│w dzia┼éalno┼Ťci merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

2)      podejmowanie uchwa┼é w sprawie zatwierdzenia sprawozda┼ä rocznych Zarz─ůdu i Komisji Rewizyjnej,

3)      podejmowanie uchwa┼é w przedmiocie absolutorium dla ust─Öpuj─ůcego Zarz─ůdu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4)      ustalanie wysoko┼Ťci sk┼éadek cz┼éonkowskich,

5)      nadanie godno┼Ťci cz┼éonka honorowego,

6)      podejmowanie uchwa┼é w sprawie zmian Statutu lub rozwi─ůzania Stowarzyszenia,

7)      rozpatrywanie odwo┼éa┼ä od wszelkich uchwa┼é

8)      uchwalanie regulamin├│w wewn─Ötrznych,

9)      rozpatrywanie spraw nie nale┼╝─ůcych do kompetencji innych w┼éadz Stowarzyszenia,

10)  upowa┼╝nienia Zarz─ůdu do zaci─ůgania kredyt├│w i po┼╝yczek

11)  podj─Öcia uchwa┼éy w sprawie rozwi─ůzania Stowarzyszenia i przekazania jego maj─ůtku

 

┬ž 25

1.Zarz─ůd jest najwy┼╝sz─ů w┼éadz─ů Stowarzyszenia w okresach pomi─Ödzy Walnymi Zebraniami Cz┼éonk├│w.

2. Zarz─ůd sk┼éada si─Ö z prezesa, dw├│ch wiceprezes├│w, sekretarza i skarbnika.

3. Posiedzenia Zarz─ůdu zwo┼éywane s─ů przez prezesa w miar─Ö potrzeby, nie rzadziej jednak ni┼╝ raz na kwarta┼é. W trakcie g┼éosowania, w przypadku r├│wnej ilo┼Ťci g┼éos├│w, decyduje g┼éos prezesa.

4. Cz┼éonkiem Zarz─ůdu nie mo┼╝e by─ç osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przest─Öpstwo umy┼Ťlne ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub przest─Öpstwo skarbowe.

┬ž 26

Do kompetencji Zarz─ůdu nale┼╝y:

1)  reprezentowanie Stowarzyszenia  na zewn─ůtrz i dzia┼éanie w jego imieniu;

2)  dysponowanie maj─ůtkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnie┼ä przyznanych przez Walne Zebranie

     Cz┼éonk├│w;

3)  realizowanie uchwa┼é Walnego Zebrania Cz┼éonk├│w;

4)  sporz─ůdzanie sprawozda┼ä z dzia┼éalno┼Ťci;

5)  zwo┼éywanie i organizowanie Walnych Zebra┼ä Cz┼éonk├│w;

6)  uchwalanie plan├│w dzia┼éania Stowarzyszenia;

7)  przyjmowanie cz┼éonk├│w;

8)  zawieranie um├│w w granicach upowa┼╝nie┼ä i obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w,

9)  zaci─ůganie zobowi─ůza┼ä w imieniu Stowarzyszenia w ramach upowa┼╝nienia udzielonego przez Walne Zebranie Stowarzyszeni

┬ž 27

O┼Ťwiadczenia woli za Stowarzyszenie sk┼éada przynajmniej dw├│ch cz┼éonk├│w Zarz─ůdu lub jeden cz┼éonek Zarz─ůdu i osoba przez Zarz─ůd upowa┼╝niona.

┬ž 28

1. Komisja Rewizyjna sk┼éada si─Ö z trzech cz┼éonk├│w, spo┼Ťr├│d kt├│rych wybiera si─Ö przewodnicz─ůcego.

2. Cz┼éonkowie Komisji Rewizyjnej nie mog─ů by─ç cz┼éonkami Zarz─ůdu, ani pozostawa─ç z cz┼éonkami Zarz─ůdu w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim, we wsp├│lnym po┼╝yciu, w stosunku pokrewie┼ästwa, powinowactwa lub podleg┼éo┼Ťci s┼éu┼╝bowej.

3. Cz┼éonkiem Komisji nie mo┼╝e by─ç osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przest─Öpstwo umy┼Ťlne ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub przest─Öpstwo skarbowe.

4. Cz┼éonkowie Komisji pe┼éni─ů swoj─ů funkcj─Ö spo┼éecznie.

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale┼╝y:

├á        Kontrolowanie, co najmniej raz w roku ca┼éokszta┼étu dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia,

├á        Wyst─Öpowanie do Zarz─ůdu z wnioskami wynikaj─ůcymi z ustale┼ä kontroli i ┼╝─ůdanie wyja┼Ťnie┼ä,

├á        Wnioskowanie o zwo┼éanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz┼éonk├│w,

├á        Sk┼éadanie Walnemu Zebraniu Cz┼éonk├│w sprawozda┼ä ze swojej dzia┼éalno┼Ťci oraz wyst─Öpowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarz─ůdu.

Rozdział V.

Maj─ůtek Stowarzyszenia. 

┬ž 29

Maj─ůtek Stowarzyszenia stanowi─ů nieruchomo┼Ťci w┼éasne ,ruchomo┼Ťci i inne prawa maj─ůtkowe oraz ┼Ťrodki pieni─Ö┼╝ne.

1.Dochodami Stowarzyszenia s─ů :

1.      wp┼éywy ze sk┼éadek cz┼éonkowskich,

2.      dotacje, subwencje

3.      darowizny, spadki, zapisy,

4.      wp┼éywy z dzia┼éalno┼Ťci statutowej i gospodarczej

5.      ruchomo┼Ťci,

6.      nieruchomo┼Ťci,

7.      doch├│d z prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej nie obejmuj─ůcej dzia┼éalno┼Ťci statutowej i s┼éu┼╝─ůcej wy┼é─ůcznie realizacji cel├│w statutowych.

┬ž 30

W Stowarzyszeniu zabrania si─Ö:

1)  udzielania po┼╝yczek lub zabezpieczania zobowi─ůza┼ä maj─ůtkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego cz┼éonk├│w, cz┼éonk├│w organ├│w lub pracownik├│w oraz os├│b, z kt├│rymi cz┼éonkowie, cz┼éonkowie organ├│w oraz pracownicy  Stowarzyszenia pozostaj─ů w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim, we wsp├│lnym po┼╝yciu albo w stosunku pokrewie┼ästwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie┼ästwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s─ů zwi─ůzani z tytu┼éu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ÔÇ×osobami bliskimiÔÇŁ,

2)  przekazywania maj─ůtku na rzecz cz┼éonk├│w Stowarzyszenia, cz┼éonk├│w organ├│w lub pracownik├│w oraz ich os├│b bliskich na zasadach innych  ni┼╝ w stosunku do os├│b trzecich, a w szczeg├│lno┼Ťci, je┼╝eli przekazanie to nast─Öpuje bezp┼éatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)  wykorzystywania maj─ůtku na rzecz cz┼éonk├│w, cz┼éonk├│w organ├│w lub pracownik├│w oraz ich os├│b bliskich na zasadach innych ni┼╝ w stosunku do os├│b trzecich, chyba ┼╝e to wykorzystanie bezpo┼Ťrednio wynika z celu statutowego,

4)  zakupu towar├│w lub us┼éug od podmiot├│w, w kt├│rych uczestnicz─ů cz┼éonkowie Stowarzyszenia, cz┼éonkowie jego rodziny

Rozdział VI.

Przepisy końcowe.

┬ž 31

Uchwa┼é─Ö w sprawie zmiany Statutu lub rozwi─ůzania si─Ö Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Cz┼éonk├│w wi─Ökszo┼Ťci─ů 2/3 g┼éos├│w, przy obecno┼Ťci co najmniej po┼éowy cz┼éonk├│w uprawnionych do g┼éosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez wzgl─Ödu na liczb─Ö obecnych.

┬ž 32

W przypadku rozwi─ůzania si─Ö Stowarzyszenia Walne Zebranie Cz┼éonk├│w zdecyduje o przeznaczeniu maj─ůtku Stowarzyszenia i powo┼éa Komisj─Ö Likwidacyjn─ů, kt├│ra przeprowadzi likwidacj─Ö Stowarzyszenia.

┬ž 33

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem maj─ů zastosowanie aktualnie obowi─ůzuj─ůce przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Mo┼╝liwo┼Ť─ç komentowania zosta┼éa wy┼é─ůczona.