Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia

Kompetencje Zarządu

Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków na trzyletnią kadencję w sposób określony w Statucie. Zarząd z wyłonionym prezesem i dwoma wiceprezesami jest władzą wykonawczą i realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia. Ponadto Zarząd dysponuje środkami Stowarzyszenia, sporządza sprawozdania, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, organizuje i prowadzi bieżącą działalność statutową. Zarząd zbiera się na posiedzeniach i ustala plan pracy. Nadzór nad prawidłowością działalności sprawuje powołana Komisja Rewizyjna. „Kto chce szuka sposobu, kto nie chce szuka trudności.”

Funkcje Zarządu

Skuteczność działań Stowarzyszenia zależna jest od organizacji pracy, podziału zadań wśród Zarządu, według predyspozycji. Prezes – Jola Sprawka zajmuje się koordynacją całokształtu działalności, opracowaniem projektów, reprezentowaniem Stowarzyszenia. Wiceprezesi –  Urszula Kuropatnicka i Krystyna Mańko aktywnie uczestniczą w ocenie potrzeb stowarzyszenia, organizacji działań i integracji. Zarząd pozyskuje sponsorów, organizuje konferencje, wycieczki, współpracuje z mediami. Skarbnik – Irenka Król czuwa nad finansami i sprawozdawczością. „Los dał ludziom odwagę i siłę znoszenia cierpień.”

Zadania Zarządu    

Sprawność funkcjonowania Stowarzyszenia to zaangażowanie w pracę zarówno Zarządu jak i wszystkich członków. Sekretarz – Tereska Michalec odpowiedzialna jest za organizację zebrań zarządu. Członkinie Zarządu – Tereska Zwolan redaguje  i aktualizuje stronę internetową i wraz z Marysią Lalik i Anią Szarafin służą głosem doradczym w podejmowaniu uchwał. Jednak sam Zarząd nie jest w stanie zrealizować ogromu zadań Stowarzyszenia. Potrzebne jest współdziałanie wszystkich członków. Pracy w Klubie nie brakuje dla nikogo. A i nowe pomysły mile widziane. „Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy.”

 „Każdy, kto doszedł tam, gdzie jest,

musiał zacząć tam, gdzie był.”

 Richard Paul Evans

Możliwość komentowania została wyłączona.