Rok 2021

PROJEKTY ZREALIZOWANE :

  1. Umowa Nr 1/2021 zawarta 24.05.2021 roku pomiędzy :

– Miastem Zamość reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zamość – Pana Andrzeja Wnuka ,

– a Stowarzyszeniem Kobiet Po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki „ w Zamościu reprezentowanym przez : Krystynę Mańko – Wiceprezesa Stowarzyszenia i Irenę Król – Skarbnika Stowarzyszenia.

Przedmiot Umowy : dofinansowanie ze środków P F R O N zadania pod nazwą :

2. 3 Dn i-3 Miasta z historią i atrakcjami turystycznymi Dziedzictwa Kultury na trasie Zamojskich Amazonek „

  • Umowa Nr 3/2021 /Imp.zawarta 11 maja 2021 roku pomiędzy:

– Starostą Zamojskim Stanisławem Grześko zwanym dalej „Starostą”

– a Stowarzyszeniem Kobiet Po leczeniu Raka Piersi „Amazonki” w Zamościu  reprezentownym przez Krystynę Mańko – Wiceprezesa Stowarzyszenia  i Irenę Król – Skarbnika Stowarzyszenia ,

Przedmiot umowy  : dofinansowanie imprezy pod nazwą :

„ 3 Dni-3 Miasta z historią i atrakcjami turystycznymi Dziedzictwa Kultury na trasie Zamojskich Amazonek „

Możliwość komentowania została wyłączona.